Crime

Download E-books Spoorloos (Cel 5, Book 3) PDF

Posted On November 20, 2016 at 5:20 pm by / Comments Off on Download E-books Spoorloos (Cel 5, Book 3) PDF

By Luc Deflo

Movie: Ice Age. Plaats: bioscoop Utopolis, Mechelen. Tijdstip: vroege namiddag. De zaal zit afgeladen vol. Irina Gerlach, zeven jaar, moet dringend plassen. Na de voorstelling trekt Hilde, haar zus, aan de alarmbel, wish Irina is verdwenen. Dirk Deleu van de Lokale Mechelse Recherche is als eerste ter plaatse, op de voet gevolgd door Ward Feremans van Cel five, de nationale cel gespecialiseerd in kindermisdrijven.
De laatste die Irina levend heeft gezien, is Linda Verstrepen, die in de cafetaria werkt. Ze zag dat Irina werd opgehaald, vermoedelijk door haar ongeruste vader, wish de guy used to be overstuur. Na een korte maar heftige woordenwisseling - ze herinnert zich de woorden 'ongerust' en 'mama' - zijn de twee naar buiten gelopen, naar het parkeerterrein.
Daar houdt voor Deleu en Feremans het spoor op. Er wordt met guy en macht gezocht, maar Irina lijkt van de aardbodem verdwenen. De speurders vrezen het ergste, aangezien de eerste uren na een ontvoering cruciaal zijn. Dan komt er een teken van leven. Helene Slachtmuylders, een welgestelde dame, doet aangifte. Ze heeft een verontrustend telefoontje ontvangen van een guy die in gebroken Nederlands losgeld eist, in ruil voor het leven van haar ontvoerde dochter. Maar haar dochter ís niet ontvoerd.
Met Spoorloos heeft LUC DEFLO zijn elfde mystery geschreven. Het handelsmerk van Deflo is de messcherpe examine van de menselijke ziel. Hij is niet alleen sterk in het opbouwen van actiescènes, maar ook de huiveringwekkende en beklemmende sfeerschepping, waarin zijn dikwijls radeloze personages tot criminele daden overgaan, is beklijvend.

Show description

Read or Download Spoorloos (Cel 5, Book 3) PDF

Similar Crime books

City of the Lost

A high-stakes mystery which weaves Turkey's war-torn prior with motion, experience and conspiracy. British company intelligence operative Iain Black is stuck up within the car-bombing of a inn in Southern Turkey whereas investigating a murky Lebanese banker. His companion, Mustafa, is killed within the blast, and Iain vows to determine who's dependable.

Freaky Deaky

He was once at the bomb squad, yet it's now not till he transfers out that Chris Mankowski fairly starts juggling with dynamite. Rape and revenge are only the top of the iceberg in a twisty story that brings Detroit's denizens to existence -- and coffee dying -- in all their seedy glory. Electrifying, explosive, and unforeseen, this can be Elmore Leonard at his suspenseful top.

The Man on the Balcony: A Martin Beck Police Mystery (3) (Martin Beck Police Mysteries)

The chilling 3rd novel within the Martin Beck secret sequence through the across the world popular crime writing duo Maj Sjöwall and in line with Wahlöö, unearths Martin Beck investigating a string of kid murders. within the as soon as peaceable parks of Stockholm, a killer is stalking younger ladies and disposing their our bodies. the town is on aspect, and an undercurrent of worry has gripped its citizens.

Bindlestiff

Invoice Pronzini’s anonymous detective has a cause to have a good time. He received his inner most investigator’s license again and a brand new project at the comparable day. Arleen Bradford desires him to find her estranged father who’s been a hobo driving the rails for it slow. The family’s come into a few funds and Arleen thinks her father must have his percentage.

Additional info for Spoorloos (Cel 5, Book 3)

Show sample text content

De relaxation magazine je houden. ’ ‘Ze boeren niet slecht in de provincie’, monkelde Feremans toen hij het biljet heel nauwgezet in zijn portefeuille stopte. Netjes geordend tussen de grotere en de kleinere coupures. De Decker maakte een eind aan het gehakketak. Daar waren geen grote gebaren voor nodig, een eenvoudig schrapen van de keel volstond. Hij gaf het voorbeeld en dronk het glas jenever leeg. ‘Robert Diels, de stiefvader. Hij zit in lokaal drie. ’ Hij keek naar Deleu en maakte een uitnodigend gebaar naar de gang. ‘We hebben op jou gewacht. ’ ‘Hij heeft een alibi’, zei Feremans tegen Deleu terwijl ze door de gang liepen. ‘Hij werkt niet. En 't is een Belg. ’ Die laatste zin klonk bewust wat luider. Deleu voelde Safia's verontwaardiging. Maar hij had ook gezien hoe Feremans heel attent voor haar een glas fruitsap had uitgeschonken in plaats van een borrel. Ja, dit staff used to be oké. ‘Is de familie welgesteld? ’ vroeg Deleu. ‘Waarom? ’ ‘Losgeld. ’ ‘Nee, niet speciaal’, zei Feremans. Hij was once blijven staan en keek door het raam. Deleu volgde zijn voorbeeld en zag een guy van rond de veertig, die nerveus met een balpen speelde. ‘Jouw speelgoed’, zei Feremans en hij maakte een uitnodigend gebaar. Deleu schrok ervan. Dit had hij niet verwacht, toch niet zo snel. Hij zag dat De Decker, die met Safia het aangrenzende lokaal inliep, zijn duim opstak naar hem, maar dat gebaar gaf hem een dubbel gevoel. Dit was once zijn vuurdoop. ‘Zijn alibi klopt niet’, zei Feremans langs zijn neus weg, terwijl hij De Decker achternaliep. ‘Hij beweert dat hij bij een vriend used to be. Die vriend heeft zijn verklaring ondertussen al ingetrokken, maar dat weet Robert Diels nog niet. Succes. ’ Deleus handen werden klam. Hij voelde zich als een pupil die bang zijn beurt afwacht voor de deur waar hij mondeling examen moet afleggen. Toen hij de verhoorkamer inliep, wierp hij een zijdelingse blik op het kamerbrede raam. Gefumeerd glas. Hij wist dat zijn intuïtie hem niet had bedrogen. Daar, achter dat glas, keken ze nauwlettend toe, de examinatoren. Hij liep naar de tafel, argwanend bekeken door Diels, die ophield met aan de kraag van zijn hemd te trekken. Ondanks zijn nette confectiepak had de guy iets morsigs. Iets plats. Hij geurde naar goedkope aftershave. Toen Deleu ging zitten, spreidde Diels zijn benen en zijn torso helde licht voorover, een non-verbaal teken dat hij op zijn hoede used to be. ‘Mijnheer Diels, goedemiddag. Ik ben Dirk Deleu, inspecteur van Cel five. ’ Deleu hoorde zichzelf praten. De korte, gedrongen guy rechtte zijn schouders en probeerde zich zo groter te maken. ‘Nog maar een keer. Houdt het dan nooit op? Ik…’ Toen Deleu de guy onderbrak met de woorden: ‘Moet je ergens zijn. Op je werk of zo? ’ grijnsde Feremans breed, wish die provinciaal, dat wat schrale mannetje met de lange neus, leek uit het goede hout gesneden. Diels wist niet meteen een antwoord te bedenken. Hij begon te mokken. Deleu zweeg, de beste manier om de ander uit zijn tent te lokken. ‘Is het al niet erg genoeg? ’ probeerde de guy. ‘Ik hou van dat variety. Ik ga haar missen.

Rated 4.31 of 5 – based on 6 votes