Psychology

Download E-books Snabbläsning - vägen till effektivare läsning PDF

Posted On April 4, 2017 at 2:34 am by / Comments Off on Download E-books Snabbläsning - vägen till effektivare läsning PDF

By Niklas Johansson

Ditt livs investering?

Livet handlar until stor del om att lära sig saker. Krypa, gå, springa, cykla, läsa, räkna och så vidare. Läsning är nyckeln until en stor del av all annan kunskap. Från det att vi har lärt oss att läsa är läsning en förutsättning för nästan alla andra studier. Svenska, historia, samhällskunskap, och så vidare. På de flesta arbetsplatser krävs det att guy kan läsa och många måste läsa mycket för att hålla sig à jour. Att inte kunna läsa alls är ett stort handikapp. Den som däremot behärskar snabbläsning har stora fördelar av det.

Snabbläsning handlar inte om att slarva igenom en textual content så snabbt du kan. Du läser snabbare, males inte slarvigare. Du förstår minst lika mycket som vid "vanlig" läsning. En sak du får lära dig i boken, är att sätta upp mål och läsa rätt saker, något som är viktigt vid snabbläsning. En annan sak du får lära dig, är att inte hoppa tillbaka i texten när du läser.

Snabbläsning är inte hokus pokus. Det kräver inte några övermänskliga förmågor. Snabbläsning är en fråga om teknik. Ungefär som att köra bil. Om du lär dig teknikerna och övar blir du snabbläsare.

Boken Snabbläsning är skriven för dig som tycker att du läser långsamt och vill lära dig att läsa snabbare och effektivare. Den är skriven med utgångspunkten att du vill komma igång snabbt.

Show description

Read Online or Download Snabbläsning - vägen till effektivare läsning PDF

Best Psychology books

Moral Minds: The Nature of Right and Wrong

In his groundbreaking e-book, Marc Hauser places forth a innovative new idea: that people have advanced a common ethical intuition, unconsciously propelling us to carry judgments of correct and flawed self reliant of gender, schooling, and faith. Combining his state-of-the-art study with the most recent findings in cognitive psychology, linguistics, neuroscience, evolutionary biology, economics, and anthropology, Hauser explores the startling implications of his provocative conception vis-à-vis modern bioethics, faith, the legislations, and our daily lives.

Flow: The Psychology of Optimal Experience

The bestselling creation to "flow"--a groundbreaking mental idea that exhibits readers the way to increase the standard of lifestyles.

Blind Spot: Why We Fail to See the Solution Right in Front of Us

The Voynich Manuscript has been thought of to be the world's such a lot mysterious e-book. choked with unusual illustrations and an unknown language, it challenged the world's best code-crackers for almost a century. yet in precisely four-and-a-half months, Dr. Gordon Rugg, a well known researcher, stumbled on facts (which have been there all alongside) that the publication can be a gigantic, glittering hoax.

End Procrastination Now!: Get it Done with a Proven Psychological Approach

By no means omit one other closing date! A confirmed procedure that defeats procrastination eternally by means of conquering feelings, now not time administration Procrastination is a significant and dear challenge. And time administration is not the resolution. writer William Knaus exposes the deep-rooted emotional and cognitive purposes we procrastinate and gives strategies to beat it.

Additional resources for Snabbläsning - vägen till effektivare läsning

Show sample text content

Det var dock aldrig ett alternativ eftersom jag inte läste. För några år sen kom jag av en hunch i kontakt med fenomenet snabbläsning. Det var en kollega som berättade att hon hade gått en kurs i snabbläsning hos ett utbildningsföretag. De hade både lärarledda kurser och självstudiekurser. Jag beställde en självstudiekurs. Den bestod av ett antal kassettband och en pärm med instruktioner. I samma veva hittade jag böcker om snabbläsning på net och beställde några av dem. När kursen kom började jag lyssna på ett av banden och gjorde några övningar. Problemet var att jag inte tyckte att jag hade tid att sitta nonetheless och lyssna på band. När böckerna kom läste jag dem i stället. Det var början until eventually ett nytt liv för mig. Jag ville verkligen läsa snabbare och gick in för att ge det en riktig chans. Det gav ganska snabbt resultat. Visst fastnade jag ibland och tyckte att ingenting hände, males de böckerna var så övertygande att jag fortsatte. Inom någon månad hade jag fördubblat min läshastighet. Som mest har jag kanske läst drygt fyra gånger snabbare än vad jag gjorde förut, males ofta går det lite långsammare än så. Nu i efterhand är det få saker jag är så blissful över att jag har lärt mig som snabbläsning. Jag läser inte mer än 20-30 minuter om dagen på vardagar och nästan aldrig annars. Ändå hinner jag med 30-35 böcker om året, varav de flesta är på engelska. Är jag riktigt motiverad har jag kunnat läsa en bok på en kväll. Tunnare böcker på mindre än en timme. guy ska inte gråta över spilld mjölk. Jag kan ändå inte låta bli att undra vad som hade hänt om vår magister hade lärt oss snabbläsning när vi gick ut nian, eller när vi började i sjuan. Hur skulle det se ut om alla elever som går ut nian nu kunde läsa dubbelt så snabbt? Det är inte ouppnåeligt. Tekniken finns. Det är bara viljan som behövs. Ingen kan hjälpa alla, males alla kan hjälpa någon. Börja med dig själv. Niklas Johansson Stockholm 2003 Om boken Så här kan du använda boken I början kommer du kanske inte att förstå allt du läser när du övar snabbläsning. Mitt förslag är därför att du läser igenom hela den här boken en gång innan du börjar öva på att använda teknikerna. Använd inte teknikerna innan du har läst igenom boken en gång om du inte vill riskera att missa någonting viktigt. När du har läst Snabbläsning kan du använda teknikerna på alla böcker du läser. Det betyder inte att du behöver snabbläsa dem. Teknikerna kan du använda även på böcker du läser långsamt. Då går det antagligen snabbare än om du inte använder dem, males långsammare än när du väljer att snabbläsa dem. Öva snabbläsning kan du göra på i princip vilka böcker som helst. Välj böcker som du tycker om att läsa. Däremot kanske du inte ska välja en ”viktig” bok som första övningsbok. I slutet av en del meningar står det ett litet nummer, exempelvis [5]. Det är en hänvisning until eventually slutet av boken där det finns ett avsnitt med noteringar och förtydliganden. Varje siffra har en motsvarande siffra baktill i boken. Detta får du lära dig Målet med den här boken är att, på en grundläggande nivå, berätta vad snabbläsning är, varför jag tycker att det är bra, hur det går until och hur du kommer igång.

Rated 4.91 of 5 – based on 17 votes