Crime

Download E-books De Japanse tuin PDF

Posted On November 20, 2016 at 5:35 am by / Comments Off on Download E-books De Japanse tuin PDF

By Pieter Aspe

Hasselt. In het water van de Kom aan de Kolenkaai, vlak bij een discotheek, steekt het hoofd van het lijk van een jonge guy boven het dunne ijslaagje uit. Een zestienjarige discotheekbezoekster die over de kaaimuur staat te kotsen, doet de lugubere ontdekking. De charmante hoofdinspecteur Lies Rutten en Rudi Nelissen, een collega met wie ze bijzonder goed kan opschieten, gaan op onderzoek uit. Eerst begeven ze zich naar de provinciale bibliotheek van Hasselt, wish op het lichaam van het slachtoffer werd een lidkaart van de bibliotheek gevonden, de enige verwijzing naar zijn mogelijke identiteit. Onvermoede zaken komen aan het licht. In het culturele en zakelijke leven van Hasselt speelt zich meer af dan een onschuldige Limburger zou kunnen vermoeden… En naar goede aspeaanse gewoonte hebben de speurders zelf ook geen onberispelijke levenswandel en durven ze het onderzoek wel eens een zetje geven.

Show description

Read or Download De Japanse tuin PDF

Similar Crime books

City of the Lost

A high-stakes mystery which weaves Turkey's war-torn previous with motion, experience and conspiracy. British enterprise intelligence operative Iain Black is stuck up within the car-bombing of a lodge in Southern Turkey whereas investigating a murky Lebanese banker. His companion, Mustafa, is killed within the blast, and Iain vows to determine who's dependable.

Freaky Deaky

He was at the bomb squad, yet it's now not till he transfers out that Chris Mankowski fairly starts off juggling with dynamite. Rape and revenge are only the top of the iceberg in a twisty story that brings Detroit's denizens to lifestyles -- and low dying -- in all their seedy glory. Electrifying, explosive, and unforeseen, this is often Elmore Leonard at his suspenseful top.

The Man on the Balcony: A Martin Beck Police Mystery (3) (Martin Beck Police Mysteries)

The chilling 3rd novel within the Martin Beck secret sequence by means of the the world over popular crime writing duo Maj Sjöwall and in step with Wahlöö, unearths Martin Beck investigating a string of kid murders. within the as soon as peaceable parks of Stockholm, a killer is stalking younger ladies and disposing their our bodies. the town is on aspect, and an undercurrent of worry has gripped its citizens.

Bindlestiff

Invoice Pronzini’s anonymous detective has a cause to rejoice. He received his deepest investigator’s license again and a brand new task at the similar day. Arleen Bradford wishes him to find her estranged father who’s been a hobo driving the rails for it slow. The family’s come into a few cash and Arleen thinks her father must have his percentage.

Additional info for De Japanse tuin

Show sample text content

Ik vind het jammer dat we daar nooit op zijn ingegaan. ’ ‘En? ’ vroeg Nelissen toen Lies vijfendertig minuten later naast hem kwam zitten in Kaffee het Schaap. ‘Ik denk dat de zaak rond is. Tenminste als jij je werk goed hebt gedaan. ’ Ze had Nelissen de opdracht gegeven navraag te doen bij een bevriende ambtenaar van de GIM in verband met de ‘zwarte’ uitgaven van voorzitter Schepers. ‘Als je het mij vraagt, hangt hij’, zei Nelissen. Hij haalde een bundeltje fotokopieën van bankafschriften uit zijn binnenzak en overhandigde ze haar. Lies knikte. ‘Stijn Olaerts heeft het echtpaar Verdonk destijds benaderd in verband met de moord op hun dochter. Meer verklap ik voorlopig niet. Ik moet dringend de onderzoeksrechter bellen. ’ ‘Ik hoop dat u over een goede reden beschikt om hier zomaar binnen te vallen, mevrouw Rutten. ’ ‘De beste’, lachte Lies gemeen. Ze liet Schepers het bevel tot huiszoeking zien dat de onderzoeksrechter een halfuur geleden had ondertekend en stapte kordaat naar binnen. Rob Schepers trok wit weg, liep naar de telefoon en toetste woedend een nummer in. ‘Hallo, met meester Bielen…’ ‘Ik ben ervan overtuigd dat u straks een advocaat nodig zult hebben, meneer Schepers’, zei Lies toen het gesprek na vijf minuten afgelopen used to be. ‘Maar voorlopig kan meester Bielen niet veel voor u doen. Dat zal hij u wel verteld hebben. ’ ‘U kunt me niets maken’, zei Schepers verbeten. ‘Langer dan vierentwintig uur kunt u mij niet vasthouden. ’ ‘Dat zien we nog wel. ’ Ze gaf Nelissen en nog vier andere collega's met een hoofdbeweging te kennen dat ze aan de slag konden gaan. ‘Ik heb vandaag een aantal interessante dingen over u vernomen, meneer Schepers. Kunnen we ergens rustig praten of verkiest u het verhoor staande te doen? Kunt u alvast wennen aan de beklaagdenbank. ’ Uit de brieven van meneer Hakimoto bleek dat Schepers hem destijds in de val had gelokt. Tijdens de seksorgie in Brasschaat had hij foto's laten maken van meneer Hakimoto en Anja Verdonk, foto's die hij nadien gebruikt had om meneer Hakimoto en zijn bedrijf op andere ideeën te brengen. Hij had er zelfs mee gedreigd de identiteit van meneer Hakimoto prijs te geven als de politie hem zou ondervragen, waardoor meneer Hakimoto in een bijzonder lastig parket terechtgekomen zou zijn, wish bij de autopsie used to be gebleken dat Anja internet voor ze vermoord werd seksueel touch had gehad, met een oosterling. Dat bleek uit het onderzoek van een paar mannelijke schaamharen die op het slachtoffer waren aangetroffen. ‘Als ik u used to be zou ik niet zo tough van stapel lopen, mevrouw Rutten. Ik beschik namelijk over…’ ‘De foto's kunnen me geen barst schelen, Schepers. ’ ‘Dan hebt u er ook geen bezwaar tegen dat ik ze in een of ander blad laat publiceren? ’ ‘Wat ik vroeger heb gedaan, gaat niemand aan’, zei Lies scherp. ‘Wees dan consequent. Als u niet in mijn verleden graaft, laat ik u met rust. ’ ‘Mij met rust laten. Toen u er destijds lucht van kreeg dat ik bij de politie van Hasselt solliceerde, hebt u er alles aan gedaan om mijn kandidatuur te dwarsbomen.

Rated 4.72 of 5 – based on 17 votes