Crime

Download E-books De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61) PDF

Posted On November 20, 2016 at 9:48 am by / Comments Off on Download E-books De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61) PDF

By A. C. Baantjer

De Cock verzucht tegen zijn collega Vledder dat hij minstens een part jaar verlost zou willen zijn van moord en doodslag. Hun overpeinzingen over de misdaad worden ruw verstoord door een jonge guy die een bizar verhaal komt vertellen. Zijn vroegere vriendin Angela is de avond tevoren door een taxichauffeur met een bos rode rozen naar het grachtenpand van haar nieuwe vriend gelokt. Daar vond zij de guy dood voor de schouw, met een koord om zijn nek en met twee ruiten op zijn voorhoofd gebrandmerkt. Nog voor De Cock en Vledder met Angela hebben gesproken, nemen ze zelf een kijkje op de plaats delict.

Show description

Read or Download De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61) PDF

Similar Crime books

City of the Lost

A high-stakes mystery which weaves Turkey's war-torn prior with motion, event and conspiracy. British enterprise intelligence operative Iain Black is stuck up within the car-bombing of a lodge in Southern Turkey whereas investigating a murky Lebanese banker. His companion, Mustafa, is killed within the blast, and Iain vows to determine who's accountable.

Freaky Deaky

He was at the bomb squad, yet it's now not until eventually he transfers out that Chris Mankowski relatively starts off juggling with dynamite. Rape and revenge are only the end of the iceberg in a twisty story that brings Detroit's denizens to lifestyles -- and coffee demise -- in all their seedy glory. Electrifying, explosive, and unforeseen, this can be Elmore Leonard at his suspenseful top.

The Man on the Balcony: A Martin Beck Police Mystery (3) (Martin Beck Police Mysteries)

The chilling 3rd novel within the Martin Beck secret sequence via the across the world popular crime writing duo Maj Sjöwall and according to Wahlöö, unearths Martin Beck investigating a string of kid murders. within the as soon as peaceable parks of Stockholm, a killer is stalking younger women and disposing their our bodies. the town is on facet, and an undercurrent of worry has gripped its citizens.

Bindlestiff

Invoice Pronzini’s anonymous detective has a cause to have fun. He bought his inner most investigator’s license again and a brand new task at the comparable day. Arleen Bradford wishes him to find her estranged father who’s been a hobo using the rails for a while. The family’s come into a few funds and Arleen thinks her father must have his percentage.

Additional info for De Cock En De Gebrandmerkte Doden (De Cock, Book 61)

Show sample text content

Is hier ergens een open vuur?? De Cock trok zijn schouders op. ? Ik heb dit pand nog niet bekeken, maar in de keuken van de woning van het vorige slachtoffer werd elektrisch gekookt. Er used to be geen gasoline. We hebben nabij de fauteuil waarin het vorige slachtoffer zat, op de vloer een gestolde druppel soldeer gevonden.? ? Soldeer?? De Cock knikte. ? Een klontje soldeer.? Dokter Den Koninghe verzonk in gepeins. ? Dat duidt op koper. Zou iemand van koper een soort brandijzer in elkaar hebben geprutst?? De Cock schoof zijn onderlip vooruit. ? Mogelijk. Dan zou tijdens het verhitten iets van het soldeer van het brandijzer zijn gegleden.? Den Koninghe keek hem schuins aan. ? Verhitten? waarmee?? Zonder op antwoord te wachten draaide de oude lijkschouwer zich om en strekte zijn arm in de richting van het slachtoffer in de fauteuil. ? Apropos? hij is dood.? De Cock knikte. ? Dat begreep ik al,? reageerde hij bedaard. Dokter Den Koninghe wees opnieuw. ? Niet lang. De dood is nog niet zo lang geleden ingetreden. Ik schat hooguit een tot anderhalf uur.? Hij zweeg even. ? Vraag morgen aan dokter Rusteloos tijdens de sectie of hij wat urine, een bloedmonster en een deeltje van de lever naar het laboratorium wil opsturen. Ook monstertjes van de inhoud van maag en darmen.? De Cock keek de schouwarts verrast aan. ? Waarom?? Dokter Den Koninghe wuifde tot afscheid. ? Ouwe rot, denk daar nog maar eens even over na.? De Cock wenkte de broeders van de Geneeskundige Dienst met hun brancard naderbij en liet het lijk van Edward van der Poorten afvoeren. Daarna riep hij Vledder, die elders in het vertrek bezig used to be een oud bureau te doorzoeken. ? Kijk jij eens rond de fauteuil waarin het slachtoffer zat of er op de vloer spoortjes van soldeer zijn te vinden. Jij hebt betere ogen dan ik.? Vledder bukte zich en gebruikte het licht van zijn zaklantaarn als strijklicht. Hij vond niets. De jonge rechercheur kwam uit zijn gebukte houding omhoog. ? Ik heb beneden in het souierrain in de keuken naar fuel gekeken.? Hij schudde zijn hoofd. ? Er wordt hier elektrisch gekookt.? De Cock knikte begrijpend. ? Dokter Den Koninghe heeft voor ons in oude boeken gesnuffeld. Volgens de voorschriften van destijds diende het brandijzer bij het gebruik roodgloeiend te zijn.? ? Griezelig.? ? Soldeer duidt volgens Den Koninghe op een brandijzer van koper.? Vledder glimlachte. ? Brandijzer is in dit geval dus een verkeerd woord. Het wordt een brandkoper.? ? En de verhitting?? Vledder stak zijn wijsvinger op. ? Ik heb vanmorgen vroeg over dit aspect al touch opgenomen met onze technische dienst aan het hoofdbureau. Er schijnen tegenwoordig brandertjes in de handel te zijn, niet veel groter dan een forse vulpen, die in korte tijd al een temperatuur van twaalfhonderd graden Celsius weten te bereiken.? ? De brandstof?? Vledder grijnsde. ? Simpel, hetzelfde fuel dat ook voor aanstekers wordt gebruikt.? De Cock gebaarde. ? Er loopt dus ergens een guy of een vrouw rond met een? eh, brandkoper en vulpen met gas.? Vledder lachte. ? We fouilleren op straat eenvoudig iedere guy en vrouw en hij of zij die deze attributen bij zich draagt, arresteren wij voor moord.?

Rated 4.30 of 5 – based on 6 votes