History

Download E-books Kruistocht in Spijkerbroek PDF

Posted On January 19, 2017 at 5:05 am by / Comments Off on Download E-books Kruistocht in Spijkerbroek PDF

By Thea Beckman

Dolf Wega belandt door een tijdmachine plotseling in de kinderkruistocht van 1212. Omdat hij niet meer terug kan naar de 20e eeuw , besluit hij ongeveer 8000 kinderen te volgen op hun gevaarlijke tocht over de Alpen naar Genua, waar een ask yourself zal gebeuren.

Show description

Read Online or Download Kruistocht in Spijkerbroek PDF

Best History books

1492: The Year the World Began

1492: now not easily the 12 months Columbus Sailed the sea Blue . . . during this impressive, sweeping historical past, Felipe FernÁndez-Armesto strains key components of the fashionable international again to that unmarried fateful 12 months whilst every thing replaced.

Rome: The Biography of a City

This superbly written, informative learn is a portrait, a heritage and an exceptional advisor booklet, taking pictures absolutely the seductive attractiveness and the numerous layered earlier of the everlasting urban. It covers 3,000 years of background from the city's quasi-mythical origins, in the course of the Etruscan kings, the opulent glory of classical Rome, the decadence and rot of the center a long time and the sweetness and corruption of the Renaissance, to its time on the center of Mussolini's fascist Italy.

The Histories (Penguin Classics)

In advert sixty eight, Nero's suicide marked the top of the 1st dynasty of imperial Rome. the next 12 months used to be certainly one of drama and threat, with 4 emperors—Galba, Otho, Vitellius, and Vespasian—emerging in succession. in accordance with authoritative assets, The Histories vividly recounts the main points of the "long yet unmarried yr" of revolution that introduced the Roman empire to the threshold of cave in.

Ancient Scandinavia: An Archaeological History from the First Humans to the Vikings

Scandinavia, a land mass comprising the trendy international locations of Denmark, Sweden, and Norway, used to be the final a part of Europe to be inhabited by way of people. now not until eventually the tip of the final Ice Age whilst the melting of big ice sheets left at the back of a clean, barren land floor, approximately 13,000 BC, did the 1st people arrive and settle within the zone.

Extra resources for Kruistocht in Spijkerbroek

Show sample text content

Dat is mijn zaak! Waar het om gaat, is of ik die kinderen kwaad heb gedaan, ja of nee. En dat heb ik niet! ’ Hij draaide zich om en spreidde de armen uit. ‘Kinderen, heb ik jullie de zweep laten voelen, heb ik jullie geslagen, geschopt, gevloekt? ’ ‘Nee, nee, nee,’ brulden ze geestdriftig. Even was once Dolf weer de kampioen, de grote held van het kinderleger. ‘Heb ik jullie te eten gegeven? ’ ‘Ja, ja, ja,’ dreunden ze massaal. ‘Wie heeft de zieken verpleegd, de Scharlaken Dood verjaagd, de kleinen en zwakken beschermd? ’ ‘Rudolf van Amstelveen! ’ gilden ze uitzinnig. ‘Lang leve Rudolf! ’ Ik heb het gewonnen, dacht hij opgelucht. Maar opnieuw vergiste hij zich. ‘Stilte! ’ donderde Anselmus. De kinderen, blij dat de voorstelling nog niet was once afgelopen en dat de strijd zou worden voortgezet, kalmeerden op slag. De monnik haalde diep adem en sprak snijdend: ‘Ik zal jullie vertellen, lieve kinderen, wat Rudolf van Amstelveen in werkelijkheid heeft gedaan, onder het voorwendsel jullie te willen helpen. Hij heeft, met duivelse sluwheid, geprobeerd ons van de goede weg af te brengen. Keer op keer heeft hij ons oponthoud bezorgd. wish hij wil niet dat we ooit in Jeruzalem aankomen. Hij heeft boze geruchten verspreid en zijn vrienden opgehitst tegen Nicolaas. Hij heeft openlijk verklaard dat het niet waar is dat Nicolaas een door God uitverkoren jongen is. Hij heeft gezegd dat de zee niet voor Nicolaas zal wijken, maar dat de golven het hele kinderleger zullen verzwelgen. Kinderen, luistert naar mij, luistert naar jullie gewijde raadsman. Willen jullie naar Jeruzalem, naar de Witte Stad die ontheiligd wordt door de duivelse Saracenen? ’ ‘Ja! ’ loeiden de kinderen. ‘Naar Jeruzalem! ’ ‘Welke straf moeten wij dan geven aan hem die tracht ons van onze heilige missie af te houden? ’ ‘Sla hem dood. Op de brandstapel met hem. Gooi hem in het meer met gebonden handen. hen hem boven een zacht vuur...! ’ Onuitputtelijk waren ze in het verzinnen van kwellingen en executies. Radbraken, ophangen, in een afgrond werpen, hem laten vierendelen door de ossen. O, ze waren zo vindingrijk! Dachten ze niet na? Wilden ze opeens de kameraad vernietigen die zij een minuut geleden nog hadden toegejuicht? Dolf begreep er niets van. Het zweet brak hem uit en hij voelde zijn knieën knikken. Wild zwaaide hij met de armen: ‘Bewijs het! Bewijs, dat ik het kinderleger wil verhinderen Jeruzalem te bereiken! ’ Zijn stem verdronk bijna in het tumult om hem heen. Toch betekende de uitbarsting van de kinderen eigenlijk niets. Ze gaven gewoon antwoord op een vraag die hun was once gesteld. Daarbij brachten ze tot uiting hoe ze dachten over ieder die hun vaste wil om naar Jeruzalem te gaan, zou proberen te dwarsbomen. Hun woede used to be niet rechtstreeks gericht tegen Rudolf van Amstelveen, maar dat begreep de jongen niet. De klap van wat hij als hun ondankbaarheid beschouwde, used to be te demanding aangekomen. Nu vocht hij niet langer voor hun welzijn, maar voor zijn eigen huid. ‘Bewijs het! ’ donderde hij boven alles uit. ‘Aan louter beweringen hebben we niets.

Rated 4.02 of 5 – based on 39 votes